AVÍS LEGAL

1. OBJECTE

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.ballena-alegre.com, del qual és titular CAMPING CAR, S.L. (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB li atribueix la condició d’USUARI del mateix i comporta la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part d’EL PROPIETARI DE LA WEB, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir amb atenció el contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari, a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal, i respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent de l’autoritzada està expressament prohibida, i pot EL PROPIETARI DE LA WEB denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

2. IDENTIFICACIÓ

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, l’informa que:

• La seva denominació social és: CAMPING CAR, S.L.

• El seu CIF és:  B-08416521

• El seu domicili social és a: Avinguda de Roma, 12 – 08015 Barcelona (Barcelona)

• Inscrita en el Registre Mercantil de Barcelona, tom 45680, foli 71, secció 8, fulla B 62360,  inscripció 70ª.

3. COMUNICACIONS

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

• Tel:                   +34 972 520 302

• Mail:                 clientes@ballena-alegre.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a EL PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis d’EL PROPIETARI DE LA WEB i a no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4.1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT EN L’ACCÉS I LA UTILITZACIÓ

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

4.2. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se degudament i especificant les suposades infraccions.

4.3. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dona fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

5. LEGISLACIÓ APLICABLE

Les condicions presents es regiran per la legislació espanyola vigent.

======================================================

POLÍTICA DE PRIVACITAT (Revisat el 30 de gener del 2019)

A CAMPING CAR, S.L.  treballem per garantir la privacitat en el tractament de les seves dades personals. Hem actualitzat la nostra Política de Privacitat per informar clarament de com recollim, utilitzem i custodiem les dades de les persones que contacten amb la nostra empresa:

• Responsable del tractament

• Finalitats del tractament de dades

• Període de conservació de dades

• Legitimació per al tractament de dades

• Comunicació de dades

• Transferències internacionals de dades

• Els seus drets

• Obtenció de les seves dades.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Raó social: CAMPING CAR, S.L.

Nom comercial: CAMPING BUNGALOW RESORT & SPA LA BALLENA ALEGRE COSTA BRAVA

NIF: B-08416521

Adreça postal: Avinguda de Roma, 12 – 08015 Barcelona (Barcelona)

Telèfon: +34 972 520 302

Correu electrònic: clientes@ballena-alegre.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A CAMPING CAR, S.L. el tractament de dades es realitza amb les següents finalitats, en funció del motiu pel qual ens els hagi facilitat:

1. Gestionar dades facilitades directament pel propi interessat, tant a  nivell particular com a professional, per informar dels nostres productes i serveis, donar resposta a la seva sol·licitud, petició o consulta i fer un seguiment posterior.

2. Gestionar, les dades proporcionades pel client en el moment de contractar els nostres serveis, a nivell organitzatiu, comptable, fiscal i administratiu, així com per informar sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional que puguin ser del seu interès.

3. Gestionar les dades  particulars o professionals de l’USUARI per la seva participació en els diferents esdeveniments o activitats que organitzem i ens hagin autoritzat per informar sobre altres activitats o esdeveniments que puguem organitzar en relació amb projectes o serveis que puguin ser del seu interès.

4. Realitzar, si és el cas, el perfil d’usuari per oferir-li els nostres productes i serveis.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

• Les dades per a la gestió de la relació amb el client i la facturació i cobrament dels serveis seran conservades durant tot el temps en què el contracte estigui vigent. Un cop finalitzada aquesta relació, si és el cas, les dades podran ser conservades durant el temps exigit per la legislació aplicable i fins que prescriguin les eventuals responsabilitats derivades del contracte.

• Les dades relatives a publicacions de comentaris sobre els nostres productes es mantindran durant la vigència i publicitat dels productes o serveis als quals fan referència, llevat que s’expressi el seu desig que siguin eliminats en qualsevol moment.

• Les dades per a la participació en esdeveniments i activitats es conservaran durant el temps que durin els mateixos, per gestionar el seu desenvolupament i, després, fins que prescriguin les possibles responsabilitats derivades de la seva realització.

• Les dades per a l’enviament de comunicacions comercials i elaboració de perfils comercials dels nostres productes o serveis seran conservats indefinidament fins que, si és el cas, ens manifestin la seva voluntat de suprimir-los.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

• La base legal per al tractament de les seves dades de les finalitats 1 a 3 és l’execució contractual de la prestació del servei corresponent.

• L’oferta prospectiva de productes i serveis a clients té com a base la satisfacció de l’interès legítim empresarial consistent en poder oferir als nostres clients la contractació d’altres productes o serveis i aconseguir així la seva fidelització. Aquest interès legítim es reconeix per la normativa legal aplicable (Reglament General de Protecció de Dades), que permet expressament el tractament de dades personals sobre aquesta base legal amb fins de màrqueting directe.

No obstant això, li recordem que té dret a oposar-se a aquest tractament de les seves dades, i pot fer-ho per qualsevol dels mitjans descrits en aquesta Política.

• La base de l’enviament de comunicacions comercials a usuaris no clients és el consentiment de l´interessat que s’ha sol·licitat, i pot ser revocat en qualsevol moment. La retirada d’aquest consentiment no afectarà en cap cas a l’execució del contracte, però els tractaments de dades amb aquesta finalitat efectuats amb anterioritat no perdran la seva licitud pel fet que el consentiment s’hagi revocat.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No es cediran dades a tercers excepte a:

A les centrals de reserves i/o motors de reserves.

A les entitats financeres a través de les quals s’articuli la gestió de cobraments i pagaments.

A les administracions públiques competents, en els casos que preveu la Llei i per als fins en ella definits.

Transferències de dades a tercers països?

No es realitzen transferències internacionals de dades.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

• Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en CAMPING CAR, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

• Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si és el cas, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins per als que van ser recollides.

• En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades o el seu portabilitat, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

• En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, CAMPING CAR, S.L. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera:

Per correu electrònic adjuntant còpia del seu DNI a: clientes@ballena-alegre.com.

Per correu postal: Avinguda de Roma, 12 – 08015 Barcelona (Barcelona), adjuntant fotocopia del seu DNI.

A l’adreça de correu electrònic i correu postal indicada, li oferirem els formularis corresponents per a exercitar materialment aquests drets.

• Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el seu consentiment previ a la seva retirada.

• En el cas que consideri vulnerats els seus drets per que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a CAMPING CAR, S.L. procedeixen dels propis interessats o el seu representant legal.

Us recordem que no hauria de proporcionar dades de tercers llevat que tingui permís per fer-ho i que prèviament ha estat informat.

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelen l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les conviccions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigits a identificar de manera unívoca a una persona física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o quina és l’orientació sexual d’una persona física).

================================================================================

2- CONDICIONS DEL CONTRACTE PER A BUNGALOWS

Per efectuar la reserva d’un bungalow, s’han d’acceptar les següents condicions del contracte.

La reserva es personal i intransferible i es considera vigent una vegada rebuda la seva paga i senyal.
El període contractat no podrá ser modificat, (ni escurçar ni allargar) i haurà d’abonar-se íntegrament.
En tot moment el camping es reserva el dret de canviar l’allotjament i oferir -neun altre d’equivalent.

Equipament:
Equipats amb coberteria i estris de cuina pel nombre de places segons el model contractat.
La roba de llit i el bressol son opcionals i hauran de sol.licitar-se quan es realitza la reserva: també es poden llogar els jocs de tovalloles amb cost addicional.

Admissió:
El bungalow estará a disposició del client a partir de les 17:00h, fins les 22:00h ; en el cas d’arribar més tard, s’haura de notificar a la recepció.
La sortida serà abans de les 10:00h del día de sortida contractat. .
Només s’admetrà un vehicle per bungalow.

Animals domèstics:
No són admesos.

Ocupació:
La ocupació no podrà excedir en cap cas del nombre de places admeses segons el model.
No s’admeten tendes complementàries al costat del bungalow.

Pagaments:
La paga i senyal serà de 600 Euros per bungalow i pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit en el mateix moment de la reserva Online o mitjançant transferència bancària que ha de ser rebuda en un termini no superior a deu dies a partir de la data de contracte.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per escrit (e-mail).

Beneficiari: Camping La Ballena Alegre
Banc: Deutsche Bank SAE
Agència: Rambla,31 / E-17600 Figueres
Número bancári: 0019 0047 51 4010006496
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(no oblidi indicar el nº de reserva i el cognom)
(imprescindible enviar comprobant per fax: 972.52.03.32, si l’ingrés es “en efectiu”)

L’IMPORT RESTANT HAURA D’ABONAR-SE 7 DIES ABANS DEL DÍA D’ARRIBADA MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA O EN EFECTIU EN MATEIX DIA DE L?ARRIBADA.
En el Càmping no s’accepten pagaments amb tarja ni xecs

Dipòsit de Garantía
100 Euros per bungalow. Es tornaràn a la sortida, prèvia revisió del bungalow.
En el cas de desperfectes o falta de neteja, es facturarà el que correspongui.

Cancel.lació del contracte.
Si el bungalow no es ocupat pel titular dins les 24h. següents a la data de contractació sense avís previ, el contracte quedarà anul.lat automàticament. el que comportarà la pèrdua de l’import lliurat.
la Ballena Alegre es reserva el drte de tornar a contractar el bungalow.

Anul.lació
L’anul.lació de la reserva dóna lloc a la pèrdua del 25% de la paga I senyal.
Pèrdua del 50% si es reralitza la anul.lació en un termini entre 31 i 50 díes abans de la data d’arribada.
Pèrdua del 100% si l’anul.lació es realitza en un termini inferior a 30 díes de la data d’arribada.
Les anul.lacions han de sol.licitar-se per escrit mitjançant fax al número:

+34 902 510 521 o email: cancel@ballena-alegre.com

================================================================================

3- CONDICIONS DE CONTRACTE PER A PARCEL.LES PLUS

Per a efectuar la reserva d’una parcel.la PLUS vostè ha d’aceptar les següents condicions del contracte.
Vostè contracta una parcel.la assignada. ( En cas de disponibilitat, se li ofereix la possibilitat de sol.licitar un nombre concret de parcel.la).
En tot moment el Càmping es reserva el dret de canviar l’allotjament i oferir-li un d’equivalent.
La reserva és personal i intransferible i es considera en ferm un cop rebuda la paga i senyal.
El periode contractat no podrà ser modificat ( ni allargar ni escurçar) i haurà de ser abonat íntegrament.

Equipament:
Aquesta parcel.la té connexió elèctrica tipus europea de 10A, amb presa d?aigüa i aigüera.

Admissió:
Aquesta parcel.la estarà a disposició del client, a partir de les 12.00 hores del dia de sortida contractat (13:00h en temporada alta).
La sortida haurà d?efectuar-se abans de les 12.00h del dia de sortida contractat.

Animals domèstics:
Els clients amb gossos només podran optar per les parcel.les PLUS GOS (àrea especial per a tal efecte).

Ocupació:
Ocupació màxima per parcel.la: 6 persones i un vehicle.
L’estada mínima serà de 7 dies en temporada alta.

Pagament:
La paga i senyal serà de 300 Euros per parcel·la i pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit en el mateix moment de la reserva Online o mitjançant transferència bancària que ha de ser rebuda en un termini no superior a deu dies a partir de la data de contracte.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per escrit ( email).

Beneficiari: Camping La Ballena Alegre
Banc: Deutsche Bank SAE
Agència: Rambla,31 / E-17600 Figueres
Nombre bancari: 0019 0047 51 4010006496
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(no oblidi indicar el nº de reserva i el cognom)
(imprescindible enviar comprobant per fax: 972.520.332, si l’ingrés es “en efectiu”)

L’IMPORT RESTANT HAURA D’ABONAR-SE 7 DIES ABANS DEL DÍA D’ARRIBADA MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA O EN EFECTIU EN MATEIX DIA DE L’ARRIBADA.
En el Càmping no s?accepten pagaments amb tarja ni xecs

Cancel.lació de contracte:
Si la parcel.la contractada no s’ocupa per el titular el dia d’arribada o el dia següent abans de les 12.00h del migdia, el contracte serà anul.lat automàticament i donarà lloc a la pèrdua íntegra de la paga i senyal, excepte avís prèvi per escrit.
La Ballena Alegre es reserva el dret de tornar a contractar la parcel.la.

Anulació:
L’anulació de la reserva dóna lloc a la pèrdua del 50% de la paga i senyal.
Si s’anul·la en el periode comprès en els 30 dies anteriors a la data d’entrada contractada, la pèrdua de la paga i senyal serà del 100%
Les anul.lacions han de sol.licitar-se per escrit mitjançant fax al número:

+34 972.520.332 o email: cancel@ballena-alegre.com

================================================================================

4- RESUM COBERTURES DE LA PÒLISSA ASSEGURANÇA TEMPORAL DE DESPESES DE CANCEL·LACIÓ DE RESERVES

Els successos que donen lloc al reemborsament de despeses són els que s’indiquen a
continuació sempre que aquests successos tinguin lloc amb posterioritat a la realització de la reserva i que afectin directament l’assegurat:

Garantia 1: Malaltia greu, accident greu o mort, trucada inesperada per a intervenció quirúrgica, complicacions de l’embaràs o avortament espontani, o citació per a trasplantament d’òrgan de l’assegurat, cònjuge, descendents de primer i segon grau o acompanyant inscrit en la reserva, o quarantena mèdica que afecti l’assegurat.
· L’assegurat, el seu cònjuge, ascendents o descendents de primer o segon grau,
pares, fills, germans, germanes, avis, àvies, néts, nétes, cunyats, gendres, nores,
sogres o parelles de fet.
· L’acompanyant de l’assegurat, inscrit en la mateixa reserva.
Als efectes de la cobertura de l’assegurança, s’entén per:
Malaltia greu de l’assegurat, l’alteració de la salut, constatada per un professional mèdic, que obligui el malalt a fer llit i que li impliqui el cessament de qualsevol activitat, professional o privada.
Accident greu de l’assegurat, tota lesió corporal que deriva d’una causa violenta, sobtada, externa i aliena a la intencionalitat de l’accidentat, les conseqüències del qual li impedeixin el desplaçament normal del seu domicili habitual.
Quan la malaltia o accident afecti alguna de les persones citades, diferents de
l’assegurat, s’entén com a greu quan impliqui hospitalització o comporti risc de mort
imminent.
Queden excloses les conseqüències de malaltia o d’accident sobrevingudes amb
anterioritat a la data d’efecte de l’assegurança o les que siguin de malalties preexistents.
La mort assegurada que dóna dret a indemnització, d’acord amb els termes i condicions
d’aquesta assegurança, ha d’haver ocorregut amb una antelació màxima a la data d’inici
del viatge de 10 dies i sempre amb posterioritat a la data d’efecte de l’assegurança.

Garantia 2: Perjudicis greus com a conseqüència de robatori, incendis o altres causes similars que afectin l’habitatge de l’assegurat.
· La residència habitual i/o secundària de l’assegurat.
· El local professional en què l’assegurat exerceixi una professió liberal o en sigui
l’explotador directe (gerent). I que necessàriament impliquin la presència de l’assegurat.

Garantia 3: Acomiadament laboral de l’assegurat, sempre que a l’inici de l’assegurança no
existeixi comunicació verbal o escrita.
Garantia 4: Convocatòria a l’assegurat com a part o membre d’un jurat o testimoni d’un tribunal de justícia o com a membre d’una mesa electoral

Garantia 5: Actes de pirateria aèria, terrestre o naval, que impossibilitin a l’assegurat l’inici o la continuació del seu viatge. S’exclouen tots els actes terroristes.

Garantia 6: Robatori de documentació o equipatge que impossibiliti l?assegurat a iniciar o
prosseguir el seu viatge.

Garantia 7: Per avaria o accident del vehicle propietat de l’assegurat o del seu cònjuge, que li impedeixi fefaentment iniciar el seu viatge.
Queda limitada aquesta cobertura a factura de reparació de vehicle superior a 600 ? i/o
un període de reparació acreditat pericialment superior a 8 hores.

Garantia 8: Convocatòria a l’assegurat per a la presentació i signatura de documents oficials coneguda i comunicada per escrit amb posterioritat a la reserva del viatge.

Aquesta pòlissa té una carència de 30 dies. A més no atorga cobertura a les persones més grans de 70 anys.

La quota pagada per a la contractació de l’assegurança no és retornable.
La garantia d’anulació únicament tindrà validesa si es contracta en el mateix moment que la reserva objecte de l’assegurança o com a màxim en les 72 hores següents.
No es pot contractar l’assegurança de cancel.lació a menys de 30 dies del començament de l’estada.

Aquest fullet compleix una funció totalment orientativa i en cap cas no es pot considerar com a definidor de les garanties contractades ni dels seus límits.