Ecoturisme

El Camping La Ballena Alegre Costa Brava defineix l’Ecoturisme com:

  • El conjunt d’activitats turístiques en el que es privilegia la sostenibilitat i l’apreciació del medi, tant natural com cultural, que acull als turistes.
  • Un turisme responsable que es compromet a minimitzar el propi impacte ambiental, a patrocinar i promoure projectes medi ambientals, i que defensa la conservació de l’entorn.
  • El gaudir de les tradicions, gastronomía i cultura del medi turístic: afavorir i potenciar el desenvolupament social de la nostra comunitat local, treballant amb productors i comerciants de la zona.

El Camping La Ballena Alegre pretén promoure el respecte mediambiental i crear conciència ambiental i cultural als nostres clients. Aquest desitj ve generat per l’importància actual de minimitzar qualsevol impacte negatiu per al medi ambient que la nostra activitat i clients puguin generar.
Amb aquest desitj, volem sensibilitzar als nostres usuaris amb les bones pràctiques medi ambientals per al benefici de tots, enfortint la participació i proporcionant experiències positives tant per els visitants com per els anfitrions.

Actuacions en el medi ambient

  • Mòduls sanitaris amb aixetes i dutxes de baix consum.
  • Reg del càmping amb sistema gota a gota.
  • Neteja anual de la xarxa de sanejament.
  • Reutilització de les aigües residuals per al reg de cultius veïns.
  • Col.locació de panells informatius per sensibilitzar als campistes sobre l’estalvi d’aigua.