CONDICIONS DEL CONTRACTE PER A BUNGALOWS

Per efectuar la reserva d’un bungalow, s’han d’acceptar les següents condicions del contracte.

La reserva es personal i intransferible i es considera vigent una vegada rebuda la seva paga i senyal.
El període contractat no podrá ser modificat, (ni escurçar ni allargar) i haurà d’abonar-se íntegrament.
En tot moment el camping es reserva el dret de canviar l’allotjament i oferir -neun altre d’equivalent.

Equipament:
Equipats amb coberteria i estris de cuina pel nombre de places segons el model contractat. Estris de neteja i pack de cortesia.
Cadira de nen i bressol son opcionals i gratuits i hauran de sol.licitar-se quan es realitza la reserva. Tovalloles incloses en el preu

Admissió:
El bungalow estará a disposició del client a partir de les 17:00h. Es prega que en el cas d’arribar més tard,  notificar a la recepció.
La sortida serà abans de les 10:00h del día de sortida contractat. .
Només s’admetrà un vehicle per bungalow.

Animals domèstics:
No són admesos.

Ocupació:
La ocupació no podrà excedir en cap cas del nombre de places admeses segons el model.
No s’admeten tendes complementàries al costat del bungalow.

Pagaments:
La paga i senyal per bungalow es calcula segons l’import de l’estada.
Estades inferiors a 999,-€ paga i senyal = 300,-€
Estades a partir de 1000,-€ paga i senyal = 600,-€
Estades a partir de 3000,-€ paga i senyal = 900,-€
Estades a partir de 4000,-€ paga i senyal = 1200,-€

El pagament pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit en el mateix moment de la reserva Online o mitjançant transferència bancària que ha de ser rebuda en un termini no superior a deu dies a partir de la data de contracte.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per escrit (e-mail).

Beneficiari: Camping La Ballena Alegre
Banc: Deutsche Bank SAE
Agència: Rambla,31 / E-17600 Figueres
Número bancári: 0019 0047 51 4010006496
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(no oblidi indicar el nº de reserva i el cognom)
(Si l’ingrés es fa en efectiu al banc ,imprescindible enviar comprobant per mail a [email protected])

L’IMPORT RESTANT HAURA D’ABONAR-SE 7 DIES ABANS DEL DÍA D’ARRIBADA MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA O EN EFECTIU EN MATEIX DIA DE L’ARRIBADA.

Dipòsit de Garantía
100 Euros per bungalow. Es tornaràn a la sortida, prèvia revisió del bungalow. En el cas de desperfectes o falta de neteja, es facturarà el que correspongui.

Cancel.lació del contracte.
Si el bungalow no es ocupat pel titular dins les 24h. següents a la data de contractació sense avís previ, el contracte quedarà anul.lat automàticament,  el que comportarà la pèrdua de l’import lliurat. La Ballena Alegre es reserva el dret de tornar a contractar el bungalow.

Anul.lació
L’anul.lació de la reserva dóna lloc a la pèrdua del 25% de la paga i senyal.
Pèrdua del 50% si es reralitza l’anul.lació en un termini entre 31 i 50 díes abans de la data d’arribada.
Pèrdua del 100% si l’anul.lació es realitza en un termini inferior a 30 díes de la data d’arribada.
Les anul.lacions han de sol.licitar-se per escrit mitjançant email a : [email protected]

================================================================================

CONDICIONS DE CONTRACTE PER A PARCEL.LES PLUS

Per a efectuar la reserva d’una parcel.la PLUS vostè ha d’aceptar les següents condicions del contracte.
Vostè contracta una parcel.la assignada. ( En cas de disponibilitat, se li ofereix la possibilitat de sol.licitar un nombre concret de parcel.la).
En tot moment el Càmping es reserva el dret de canviar l’allotjament i oferir-li un d’equivalent.
La reserva és personal i intransferible i es considera en ferm un cop rebuda la paga i senyal.
El periode contractat no podrà ser modificat ( ni allargar ni escurçar) i haurà de ser abonat íntegrament.

Equipament:
Aquesta parcel.la té connexió elèctrica tipus europea de 10 Amperis, amb presa d’aigüa i aigüera.

Admissió:
Aquesta parcel.la estarà a disposició del client, a partir de les 12.00 hores del dia de sortida contractat (13:00h en temporada alta).
La sortida haurà d’efectuar-se abans de les 12.00h del dia de sortida contractat.

Animals domèstics:
Els clients amb gossos només podran optar per les parcel.les PLUS GOS (àrea especial per a tal efecte).

Ocupació:
Ocupació màxima per parcel.la: 6 persones i un vehicle.
L’estada mínima serà de 7 dies en temporada alta.

Pagament:
La paga i senyal serà de 300 Euros per parcel·la i pot realitzar-se mitjançant targeta de crèdit en el mateix moment de la reserva Online o mitjançant transferència bancària que ha de ser rebuda en un termini no superior a deu dies a partir de la data de contracte.
Un cop rebuda la paga i senyal, es confirmarà la reserva per escrit ( email).

Beneficiari: Camping La Ballena Alegre
Banc: Deutsche Bank SAE
Agència: Rambla,31 / E-17600 Figueres
Nombre bancari: 0019 0047 51 4010006496
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(no oblidi indicar el nº de reserva i el cognom)
(Si l’ingrés es fa en efectiu al banc ,imprescindible enviar comprobant per mail a [email protected])

L’IMPORT RESTANT HAURA D’ABONAR-SE 7 DIES ABANS DEL DÍA D’ARRIBADA MITJANÇANT TRANSFERENCIA BANCARIA O EN EFECTIU EN MATEIX DIA DE L’ARRIBADA.
En el Càmping no s?accepten pagaments amb tarja ni xecs

Cancel.lació de contracte:
Si la parcel.la contractada no s’ocupa per el titular el dia d’arribada o el dia següent abans de les 12.00h del migdia, el contracte serà anul.lat automàticament i donarà lloc a la pèrdua íntegra de la paga i senyal, excepte avís prèvi per escrit.
La Ballena Alegre es reserva el dret de tornar a contractar la parcel.la.

Anulació:
L’anulació de la reserva dóna lloc a la pèrdua del 50% de la paga i senyal.
Si s’anul·la en el periode comprès en els 30 dies anteriors a la data d’entrada contractada, la pèrdua de la paga i senyal serà del 100%
Les anul.lacions han de sol.licitar-se per escrit mitjançant email a : [email protected]

============