Política mediambiental Càmping La Ballena Alegre

Camping Car, S.L. en el seu centre del Càmping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre Costa Brava representat pel Sr. Antoni Castellar i Donadeu i el Sr. José Alberto Gainza Blanco, com a directors conjuntament del centre, realitza la següent declaració de política mediambiental. És per aixó que aquest document recull els principis de la nostra empresa envers el medi ambient integrats en la planificació estratègica de l’activitat i aplicat transversalment a totes les activitats.

Així mateix prenem el compromís de desenvolupar la nostra activitat turística en el seu contexte amb el màxim respecte i protecció a l’entorn natural privilegiat que ens acull millorant de forma continuada, sempre que estigui al nostre abast, les tècniques, pràctiques i actuacions mediambientals.

Com a resultat, reconeixem les nostres responsabilitats envers el medi ambient i ens marquem com a objectius a assolir:

 • Compliment de la normativa mediambiental existent i sempre que sigui possible superar les exigències legislatives mediambientals.
 • Promoure l’Eco-Wellness: Sensibilització en l’ecologia i la cultura local propiciant el benestar de les persones.
 • Promoure la prevenció en tots els vectors ambientals que es puguin veure afectats per l’activitat del càmping i aconseguir un màxim respecte i protecció al medi ambient.
 • Prendre les mesures oportunes per disminuir el consum d’aigua i energia.
 • Promoure la minimització i valorització dels residus generats al càmping per tal d’assolir la gestió més òptima i correcte possible.
 • Gestionar correctament les aigües residuals abocades per tal que l’impacte sobre el medi sigui compatible.
 • Promoure la integració paisatgística de tots els seus elements.
 • Involucrar tots els agents implicats en les tasques relacionades amb les millores respecte al medi ambient:
  • Concienciació i Informació de les bones pràctiques ambientals als treballadors i clients.
  • Informació als proveïdors del compromís ambiental adquirit i exigències que a ells els comporta.
  • Donar infromació als stakeholders en events esportius.
 • Gestionar la comunicació amb els clients (tant la personal com la impersonal) com a instrument d’educació i promoció del respecte pel medi ambient.
 • Revisió anual del Pla d’autoprotecció implantat i formació i divulgació d’aquest al treballadors.
 • Elaborar un calendari d’actuacions ambientals
 • Elaborar anualment una declaració mediambiental pública de les actuacions i progressos mediambientals assolits.

Declaració medioambiental