FORSIKRINGS MIDLERTID DÆKNING TIL UDGIFTER FOR RESERVATIONS ANNULLERING

Følgende begivenheder betyder udgifternes refund, men skal altid ske efter booking tidspunktet, og påvirke direkt den forsikrede:

Garanti 1: Alvorlig sygdom eller ulykke. Død. Uventet opkald til kirurgisk operation, graviditet komplikation eller abort. Indkald for organtransplantation for både den forsikrede eller ægtefælle, barn, barnebarn, eller følgesvend indskrevet i reservationen. Medicinsk karantæne der påvirker den forsikrede.

-Den forsikrede, ægtefællen, forældre, bedsteforældre, børn eller børnebørn. Søskende, svigerfamilie eller formelle par.

-Den forsikredes følgesvend indskrevet på samme plads.

Med henblik på forsikringsdækning, forstås det:

Alvorlig sygdom af den forsikrede forstås som sundheds ændring, verificeret af en læge der tvinger til at forblive i sengen og indebærer ophør af enhver aktivitet, privat eller professionelt.

Alvorlig ulykke, indebærer kropsskade som stammer fra en voldelig, subtil ekstern sag og ikke er relateret til den forsikredes hensigt. Konsekvenserne af ulykken bør forhindre overførsel fra ens boplads.

Når sygdom eller ulykke påvirker nogen af de nævnte relaterede personer, vil det forstås som alvorligt, når det indebærer hospitalsindlæggelse eller medfører død risiko.

Tidligere eksisterende sygdomme er udelukket, som også er ekskluderet efterfølgende konsekvenserne af sygdomme konstateret før forsikringdatoen.

Den forsikredes død giver ret til erstatning, skal have fundet sted efter realiseringen af forsikringen og skal ske max. 10 dage inden afrejsen.

Garanti 2: Alvorlig skade på grund af tyveri, brand eller lignende, der påvirker den forsikredes hjem.

-den forsikredes sædvanlige eller sekundær bopæl.

-det faglige sted hvor den forsikrede udøver et selvstændig erhverv eller som direkte manager. Og dermed kræves tilstedeværelse.

Garanti 3: Fyring af den forsikrede, efter forsikringens realisations dato.

Garanti 4: Opkald af den forsikrede som del af en jury, som vidne eller som medlem af en afstemningstation.

Garanti 5: Offer af enten luft, land eller maritim pirateri hvilket gør umuligt for den forsikrede at starte eller fortsætte rejsen. Udelukket terrorhandlinger.

Garanti 6: Dokumentation eller bagage tyveri hvilket gør umuligt for den forsikrede at starte eller fortsætte rejsen.

Garanti 7: For skade eller ulykke af køretøjet ejet af den forsikrede eller ægtefællen, som forhindre starten af rejsen. Reparationen af køretøjet skal være over 600 euro, eller en akkrediteret reparationsperiode på over 8 timer.

Garanti 8: Indkald af den forsikrede for præsentation og underskrift af officielle dokumenter, efter bookings dato.

Forsikrings kontrakten udløber efter 30 dage, og dekker ikke personer over 70.

Forsikrings gebyret returneres ikke.

Annullerings garanti er kun gyldigt hvis bestilt ved booking tidspunktet eller max. 72 timer efter.

Afbestillingsforsikring kan kun betales max. 30 dage inden opholdets start.

Dette hæfte er kun vejledende, under ingen omstændigheder kan det betragtes som definitiv af garantierne inkluderet i forsikringen.