New bungalow model- 2017 Season

nuevo modelo de bungalow mare nostrum

In La Ballena Alegre Costa Brava campsite we always try to improve and offer more services to our clients.

That is why we have renovated the area where part of the Mediterranean’s bungalows (north of the campsite) were located and replaced 23 of them with a new bungalow model called MARE NOSTRUM.

This new bungalow, also made of wood, will have an area of 75 m2 distributed in three modules. With two spacious rooms equipped with washbasin and shower each one, a large covered terrace with an outside shower and as a novelty, an outside compartment for storing beach utensils, bicycles or windsurf / kitesurf equipment.

More information

Los comentarios están cerrados.

New bungalow model- 2017 Season

nuevo modelo de bungalow mare nostrum

Al càmping La Ballena Alegre Costa Brava sempre intentem millorar i oferir més serveis als nostres clients.

És per això que hem renovat la zona on estaven situats part dels bungalows Mediterrani (zona nord del càmping) i substituït 23 d’ells per un nou model de bungalou anomenat MARE NOSTRUM.

Aquest nou bungalow, també de fusta, tindrà una superfície de 75 m2 distribuïts en tres mòduls. Amb dos grans habitacions amb lavabo i dutxa cadascuna d’elles, una gran terrassa coberta dotada d’una dutxa exterior i com a novetat, un compartiment exterior per guardar els estris de la platja, les bicicletes o el material de surf de vela / kitesurf.

Més informació

Los comentarios están cerrados.