JURIDISCHE MEDEDELING

www.ballena-alegre.com is een domein van CAMPING CAR SL, met nif B08416521 en bevindt zich aan de Avenida de Roma 12, Barcelona. Ingeschreven met het nummer (RTC) KG-000097 in het register van Turisme de Catalunya.

U kunt ons telefonisch bereiken op 972 520 302 of per e-mail op: info@ballena-alegre.com

 

 

1- BESCHERMING VAN PRIVÉ PERSOONENGEGEVENS

Met deze mededeling informeert (CAMPING CAR S.A.), (hierna, de “CAMPING”) de gebruikers van haar website www. ballena-alegre.com over haar politiek ten opzichte van de bescherming van privé persoonsgegevens (hierna, “de Persoonlijke Gegegevens”) met het doel de gebruikers vrijwillig te laten besluiten de hun gevraagde Persoonlijke Gegevens te verschaffen tijdens het doen van on-line reserveringen of informatieaanvragen aan de CAMPING. De CAMPING behoudt het recht deze politiek te veranderen in geval van wijzigingen in de wetgeving of aanpassingen in de marktpraktijk. Mocht een dergelijke wijziging zich voordoen, dan deelt de CAMPING deze verandering mede, op deze pagina´s, ruim voor het implanteren van de wijziging.
De door de CAMPING ontvangen Persoonlijke Gegevens zullen automatisch verwerkt worden en geplaatst worden in het corresponderende automatische Persoonlijke Gegevens bestand, behorende tot de CAMPING en waarvoor de CAMPING verantwoordelijk is.. Het doel van het plaatsen in de bestanden en het verwerken van de Persoonlijke Gegevens, uitgevoerd door de CAMPING of door derden in opdracht van de CAMPING, is het beheren van de contractuele relatie die de klant kan hebben, in dat geval, met de CAMPING, voor het management, administratie, uitbreiding en verbetering van de service verleend door de CAMPING; voor het aanpassen van de genoemde serviceverlening aan de preferentie van de klant, voor de analyse van de gebruikte dienstverleningen door de klanten, voor de opbouw van nieuwe dienstverleningen wat betreft de eerdergenoemde service, voor het toezenden van updates wat betreft de dienstverlening, en voor het verzenden , via traditionele weg of electronische, van technische, operationele en commerciële informatie die betrekking heeft tot de producten en de service die de CAMPING biedt, op de huidige datum en in de toekomst.
De CAMPING zal de Persoonlijke Gegevens niet delen met of doorgeven aan derden zonder de specifieke toestemming van de betrokken klant. De CAMPING of de derde die in odracht van de CAMPING de Persoonlijke gegevens verwerkt,, heeft de legaal vereiste maatregelen geïnstalleerd voor de beveiliging van de Persoonlijke Gegevens. Echter, de gebruiker dient te verstaan dat veiligheidsmaatregelen van het Internet niet onfeilbaar zijn.
De gebruiker behoudt het recht om wijzigingen, verwijdering en rectificatie wat betreft de Persoonlijke Gegevens door contact op te nemen met de CAMPING door het zenden van een e-mail naar clientes@ballena-alegre.com

2- CONTRACTVOORWAARDEN VOOR DE BUNGALOWS

Om een reservering voor een bungalow te maken moeten de volgende voorwaarden geaccepteerd worden.

De reservering is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. De reservering staat pas vast wanneer de aanbetaling door ons is ontvangen.
De data van de reservering kunnen niet veranderd worden, (niet verkorten, niet verlengen) en de vastgelegde periode dient volledig betaald te worden.
Op elk moment behoudt de camping het recht om de accomodatie te wisselen en onze gasten een gelijkwaardig onderkomen aan te bieden.

Voorzieningen:
De keukenuitrusting en kookvoorzieningen zijn afhankelijk van het type bungalow en het aantal gecontracteerde plaatsen per bungalow,.
Het beddengoed en eventueel een babybed zijn optioneel en moeten worden aangevraagd bij het maken van de reservering, ook is het mogelijk tegen betaling handdoekensets te huren.

Toelating:
De bungalow is aan de klant beschikbaar voor check-inn van 17:00 uur tot 22:00 uur, indien van een latere aankomst dient dit op tijd gemeld te zijn bij de receptie.
Het vertrek dient te geschieden vóór 10:00 uur op de gecontracteerde dag.
Er is slechts één voertuig per bungalow toegestaan.

Huisdieren:
Huisdieren zijn niet toegestaan.

Bezetting:
De bezetting mag nooit hoger zijn dan het maximum aantal plaatsen van de bungalow, afhankelijk van het type bungalow.
Aanvullende tenten naast of bij de bungalow zijn niet toegestaan.

Betaling:
De aanbetaling is 600 Euros en kan met een creditcatd op het moment van de onlineboeking of doormiddel van een bankoverschrijving binnen 10 tagen betaald worden. Na ontvangst van de aanbetaling wordt dit bevestigd door een e-mail.

Begunstigde: Camping La Ballena Alegre
Bank: Deutsche Bank SAE
Agentschap: Rambla,31 / E-17600 Figueres
Bankrekeningnummer: 0019 0047 51 4010006496
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(Vergeet niet uw reserveringsnummer en de achternaam van de boeker te vermelden)

HET RESTERENDE BEDRAG MOET MINIMAAL 7 DAGEN VOOR AANKOMST BETAALD ZIJN DOORMIDDEL VAN EEN BANKTRANSFERENTIE OF IN CONTANT BETAALD WORDEN DIRECT BIJ AANKOMST. (Op de camping worden geen pinpassen, creditcards, andere betaalpassen of cheques geaccepteerd).

Waarborg:
100 Euros per bungalow. Deze worden geretourneerd bij vertrek, nadat uw bungalow door de camping is gecontroleerd.
In geval van schade of gebrek aan netheid worden deze kosten, indien nodig in rekening gebracht.

Annulering van het contract:
Wanneer de bungalow niet door de boeker wordt betrokken binnen 24uur, volgend aan de gecontracteerde datum zonder nadere kennisgeving, zal het contract automatisch worden geannuleerd en dit zal leiden tot het verlies van het volledig betaalde bedrag.
La Ballena Alegre behoudt zich het recht de bungalow opnieuw te verhuren.

Annulering:
Annulering van de reservering resulteert in verlies van 25% van de aanbetaling.
Verlies van 50% indien de annulering is aangevraagd binnen 31 tot 50 dagen vóór de dag van aankomst.
Verlies van 100% indien de annulering is aangevraagd binnen minder dan 30 dagen vóór de datum van aankomst.

Annuleringen moeten schriftelijk worden aangevraagd doormiddel van een fax naar nummer +34 902 510 521 o email: cancel@ballena-alegre.com

================================================================================

3- CONTRACT VOORWAARDEN VOOR EEN STANDPLAATS PLUS

Om een reservering voor een PLUS plaats te maken moeten de volgende voorwaarden geaccepteerd worden.
De PLUS plaats wordt specifiek aan u toegewezen. (Mochten er meer standplaatsen beschikbaar zijn, dan bieden we onze gasten de mogelijkheid zelf een plaatsnummer uit te zoeken). De camping behoudt zich het recht voor, om de accommodatie te wisselen en onze gasten een gelijkwaardig onderkomen aan te bieden.
De reservering is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen. De reservering staat vast wanneer de aanbetaling door ons ontvangen is.
De data van de reservering kunnen niet veranderd worden. Als u later aankomt of u wilt eerder vertrekken, dan wordt hetgeen dat u gereserveerd heeft in rekening gebracht.

Voorzieningen
De PLUS plaatsen beschikken over 10 Amp. stroom, wateraansluiting en waterafvoer.

Aankomst
De check in tijd op de dag van aankomst is 12:00 (in het hoogseizoen om 13:00). Op de vertrekdag moet u de standplaats om 12:00 verlaten.

Huisdieren
Mensen met een hond kunnen alleen de honden PLUS plaatsen boeken (speciale zone voor mensen met een hond).

Bezetting
Elke standplaats PLUS kan bezet worden met maximaal zes personen en één auto. De minimale verblijfsduur in het hoogseizoen is zeven dagen.

Betaling:
De aanbetaling is 300 Euros en kan met een creditcatd op het moment van de onlineboeking of doormiddel van een bankoverschrijving binnen 10 tagen betaald worden. Na ontvangst van de aanbetaling wordt dit bevestigd door een e-mail.

Camping La Ballena Alegre
Bank: Deutsche Bank SAE
Rambla,31/ E-17600 Figueres
IBAN: ES05 0019 0047 5140 1000 6496
BIC: DEUTESBBXXX
(niet vergeten uw reserveringsnummer en achternaam te vermelden)

HET RESTERENDE BEDRAG MOET MINIMAAL 7 DAGEN VOOR AANKOMST BETAALD ZIJN DOORMIDDEL VAN EEN BANKTRANSFERENTIE OF IN CONTANT BETAALD WORDEN DIRECT BIJ AANKOMST. (Op de camping worden geen pinpassen, creditcards, andere betaalpassen of cheques geaccepteerd).

Annulering van het contract
Als de gereserveerde standplaats niet bezet wordt op de aankomst dag of de dag daarna, voor 12:00 uur ´s middags, dan vervallen het contract en de aanbetaling automatisch als wij vantevoren niet schriftelijk op de hoogte gesteld worden door de klant. La Ballena Alegre heeft het recht de PLUS plaats weer te verhuren in dit geval.

Annulering van de reservering
Als u later aankomt of u wilt eerder vertrekken, word hetgeen dat u gereserveerd heeft in rekening gebracht.
Bij annulering van de reservering raakt u 50% van de aanbetaling kwijt. Als u uw reservering annuleert binnen 30 dagen voor aankomst, dan raakt u het hele aanbetaalde bedrag kwijt.
Annuleringen moeten schriftelijk worden aangevraagd doormiddel van een fax naar nummer +34 902 510 521 o email: cancel@ballena-alegre.com

================================================================================

4- OVERZICHT DEKKING VAN DE POLIS TIJDELIJKE VERZEKERING ANNULERINGSKOSTEN RESERVERINGEN

De gevallen waarin de kosten worden terugbetaald, worden hieronder aangegeven, op
voorwaarde dat deze gevallen zich voordoen nadat de reservering is gemaakt en rechtstreeks de Verzekerde betreffen:

Garantie 1: Ernstige ziekte, ernstig ongeval of overlijden, onverwachte oproep voor chirurgische ingreep, complicaties bij zwangerschap of miskraam, of oproep voor orgaantransplantatie van de verzekerde, echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in neerdalende lijn in eerste en tweede generatie of metgezel ingeschreven in de reservering, of medische quarantaine die de verzekerde betreft.
· De Verzekerde, diens echtgeno(o)t(e), bloedverwanten in opgaande of neerdalende lijn in eerste of tweede generatie, ouders, kinderen, broers, zussen, grootouders,
kleinkinderen, schoonbroers en ?zussen, schoonouders of geregistreerde partner.
· De metgezel van de verzekerde, ingeschreven in dezelfde reservering.
Voor de doeleinden van de dekking van de verzekering, hebben de volgende termen de
volgende betekenis: Ernstige ziekte van de Verzekerde: een gezondheidsaandoening vastgesteld door een beroepsarts, waardoor de patiënt verplicht in bed moet blijven en alle beroeps- dan wel privéactiviteiten moet staken.
Ernstig ongeval van de Verzekerde: alle lichamelijke letsels die voortvloeien uit een hevige en plotse oorzaak buiten de wil van de verongelukte, waardoor normale verplaatsing van de gebruikelijke woonplaats onmogelijk is.
Wanneer de ziekte of het ongeval een van de vermelde personen buiten de verzekerde
betreft, wordt het geval als ernstig beschouwd wanneer er ziekenhuisopname of
dreigende kans op de dood mee gepaard gaat.
De gevolgen van ziekte of ongeval die zich vóór de datum van ingang van de zekering
voordoen of die voortvloeien uit reeds bestaande ziekten, worden uitgesloten.
Verzekerd overlijden met recht op schadeloosstelling, in overeenstemming met de
voorwaarden van deze verzekering, moet zich maximaal 10 dagen vóór de begindatum
van de reis en steeds na de datum van ingang van de verzekering hebben voorgedaan.

Garantie 2: Ernstig nadeel tengevolge van inbraak, brand of andere gelijkaardige voorvallen die de woning van de Verzekerde betreffen.
· De gebruikelijke en/of tweede woning van de Verzekerde.
· Het beroepspand waarin de Verzekerde een vrij beroep uitoefent of waarvan de
Verzekerde de rechtstreekse uitbater (zaakvoerder) is.
En die noodzakelijkerwijs de aanwezigheid van de Verzekerde inhouden.

Garantie 3: Ontslag van de Verzekerde, op voorwaarde date r bij aanvang van de verzekering geen mondelinge of schriftelijke mededeling hieromtrent bestond.

Garantie 4: Oproep van de Verzekerde als partij of lid van een jury of getuige voor de
rechtbanken of als lid van een stembureau.

Garantie 5: Gevallen van lucht-, land- of zeepiraterij waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet kan aanvatten of voortzetten. Alle terroristische daden worden uitgesloten.

Garantie 6: Diefstal van documentatie of bagage waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet kan aanvatten of voortzetten.

Garantie 7: Schade van of ongeval met het voertuig van de Verzekerde of diens echtgeno(o)t(e) waardoor de Verzekerde zijn of haar reis niet redelijkerwijs kan aanvatten.
Deze dekking is beperkt tot de reparatiefactuur van het voertuig van meer dan ? 600,00
en/of een deskundig aangetoonde reparatieperiode van meer dan 8 uur.

Garantie 8: Oproep van de Verzekerde voor het indienen en ondertekenen van officiële
documenten, bekend en schriftelijk meegedeeld na de reservering van de reis.

Deze polis heeft een betalingsvrije periode van 30 dagen. Bovendien verstrekt de polis geen dekking voor personen van meer dan 70 jaar.

De vergoeding betaald voor de verzekering is niet terugvorderbaar.
De annuleringsverzekering is alleen geldig wanneer in dezelfde tijd alst de reservering word gecontracteerd of uiterlijk binnen 72 uur.
Verzekering kan niet gehuurd worden binnen 30 dagen voor aankomst.

Deze brochure is louter informatief en kan in geen enkel geval als bindend worden beschouwd met betrekking tot de afgesloten garanties of de beperkingen hiervan.