Milieu politiek Camping La Ballena Alegre

Camping car S.L. met zijn Camping Bungalow Resort & Spa La Ballena Alegre Costa Brava en vertegenwoordig dor de managers Mr. Antonio Castellar Donadeu and Mr. José Alberto Gainza Blanco, legt de volgende verklaring af ten opzichte van haar milieupolitiek, die dient te worden opgevolgd in al haar installaties en operaties op het terrein van deze camping, waarin de doelstellingen, prioriteiten en algemene principes van dit bedrijf zijn opgesteld.

Wij verklaren hierbij dat wij al onze handelingen en activiteiten zullen ontwikkelen en uitvoeren met het hoogste respect ten op zichte en de bescherming van ditzelfde milieu en dit doende in continue vorm, zo als dat in ons vermogen ligt, zowel in techniek, praktijk en milieuactiviteiten.

Wij erkennen onze verantwoordelijkheid ten opzichte van het milieu en benadrukken dit door middel van het bereiken van onderstaande doelstellingen:
 • Het bereiken van de normen opgesteld in de milieuwetgeving en altijd met de i intentie deze te overstijgen.
 • Het zo energiezuinig, optimaal en correct mogelijk gebruiken van de voorzieningen die de camping biedt.
 • Het verstrekken van maatregelen om zo zuinig mogelijk om te gaan met water en energie.
 • Het bewustmaken van alle werknemers van het bedrijf van het respect dat getoond dient te worden aan het milieu door middel van:
  • Het verstrekken van informatie aan de werknemers om het gegeven in de praktijk te brengen.
  • Het informeren van de klanten van de huidige situatie van het milieu en het in praktijk laten brengen van deze aanbevelingen.
  • Het informeren van de leveranciers over de te hanteren milieuregels.
 • Het stimuleren van de communicatie met de klant (zowel persoonlijk als niet persoonlijk) als een educatief middel om zo het respect voor het milieu te promoten.
 • Het doen van een jaarlijkse revisie van het noodplan en dit plan kenbaar maken aan de werknemers.
 • Het ontwerpen van een kalender met de milieuactiviteiten.
 • Het ieder jaar publiekelijk uitbrengen van de milieudeclaratie met daarin de vermelding van de activiteiten en de behaalde vooruitgang.
 • De verklaring van onze milieupolitiek kan vergeven worden, indien van te voren aangevraagd, aan alle geïnteresseerden.

Milieubescherming verklaring